Cambiar a contenido. | Saltar a navegación

Herramientas Personales

958 57 47 67
Horario de 09:00 h. a 14:00 h.
Usted está aquí: Inicio / Convocatorias / Técnico Auxiliar de Biblioteca, Ayuntamiento de Esparreguera (Barcelona)

Técnico Auxiliar de Biblioteca, Ayuntamiento de Esparreguera (Barcelona)

2 Plazas de Promoción interna + 1 Plaza de Acceso libre, Subgrupo C1, Concurso Oposición, 29-01-2018
Apertura de plazo de presentación de solicitudes
  • Requisitos académicos: Estar en possessió de la titulació acadèmica de Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent.
  • Plazo de presentación de solicitudes: El termini de presentació d’instàncies, que serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.
  • Bases de la convocatoria
  • Anuncio de la convocatoria en el DOGC
  • Información Oficial