Cambiar a contenido. | Saltar a navegación

Herramientas Personales

958 57 47 67
 Horario de 09:00 h. a 14:00 h.
Usted está aquí: Inicio / Convocatorias / Técnico de Archivo, Ayuntamiento de Franqueses del Vallès (Barcelona)

Técnico de Archivo, Ayuntamiento de Franqueses del Vallès (Barcelona)

1 Plaza, Acceso libre, Concurso Oposición, Subgrupo A1, 21-04-2017
Apertura de plazo de presentación de solicitudes
  • Requisitos académicos: Estar en possessió de la llicenciatura o grau en arxivística o documentació de conformitat amb la titulació establerta a la Relació de llocs de treball. Tanmateix, s'acceptaran les següents titulacions: diplomatura o grau de Geografia i Història, Història, Història de l'Art, Humanitats, Filosofia i Lletres, Biblioteconomia i Documentació. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà de presentar la credencial que n'acrediti la corresponent homologació. 
  • Plazo de presentación de solicitudes: El termini de presentació d'instàncies, finalitzarà als vint dies naturals següents a comptar a partir de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOPB, en el DOGC o en el BOE 
  • Bases de la convocatoria
  • Anuncio de la apertura de plazo
  • Información Oficial